Zboží dle výrobcůPartneři

Poradna celostní a intuitivní psychologie, PhDr. Romana Boháčová
Pekárna Křepenice - poctivý kvasový chléb  
   
   

facebook najdete nas

BIO certifikáty Tisk
Pátek, 02 Říjen 2009 11:19

Česká republika - Biozebra

Česká národní značka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ, ABcert a Biokont. Označování výrobků touto značkou je upraveno zákonem 242/2000 Sb. o ekologickém zamědělství. Kontrolní organizace pravidelnými kontrolami dohlížejí na dodržování zákonných povinností a správné používání značky, která je vlastnictvím MZe. Při podezření z nesprávného či zavádějícího použití "biozebry" (či slov BIO, EKO) je možné, nejlépe ve spolupráci s jednou z kontrolních organizací, podat podnět k zahájení řízení Ministerstva zemědělství.

 

Francie - Ecocert

 

Francouzská organizace Eco-cert je kontrolním a certifikačním orgánem pro ekologické zemědělství. V současné době poskytuje Eco-cert certifikační a kontrolní služby v 80 zemích celého světa.


Německo - Bio-Siegel

 

Německá národní značka pro biopotraviny, která vznikla v roce 2001. Tímto šestihranem jsou označovány pouze výrobky ekologických zemědělců a producentů, kteří splňují podmínky Nařízení EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství.

Ekologicky šetrný výrobek

 

 

Další českou spolehlivou značkou je Ekologicky šetrný výrobek. Propůjčuje ji Ministerstvo životního prostředí ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky připravuje i směrnice pro hodnocení jednotlivých výrobků. Posuzuje se “provoz” výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování prchavých látek), jeho životní cyklus (z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje, spotřeba energie a surovin na výrobu) i obal. V roce 2002 existovalo zhruba 30 směrnic pro různé typy výrobků, značku ale dosud získalo jen zhruba 150 výrobků. Výrobce totiž musí o udělení sám požádat a zaplatit poplatek, který ale neznamená, že si značku může koupit. To je překážka hlavně pro drobné výrobce.

Bezlepková dieta

 

 

Lepek (gluten) je bílkovina obsažená v obilí.

Bezlepková dieta je především založena na příjmu potravin, ve kterých se nenachází gluten (lepek). Lepek obsahují obiloviny, které patří v České republice k nejběžněji pěstováným a používáným. Jde především o obilniny: pšenice, ječmen, žito, triticale a většinou se uvádí i oves. Do obilovin které lepek neobsahují patří kukuřice a rýže.

CPK – certifikovaná přírodní kosmetika

 

 

Koupíte-li si tělový krém s CPK logem, můžete si být jisti, že výrobek neobsahuje syntetické sloučeniny, látky s podezřením, že negativně ovlivňují lidské zdraví a suroviny, jejichž výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí. Výrobek nebude obsahovat geneticky modifikovaně složky, parafín, vazelínu a další produkty z ropy, syntetické vonné, konzervační ani barvicí látky, chemické UV filtry, a kromě výjimek jako je včelí vosk a deriváty lanolinu, ani suroviny pocházející ze zvířat. Bude-li mít výrobek na značce vedle CPK uvedeno navíc "bio", znamená to, že vedle výše uvedených podmínek obsahuje 10 a více procent složek, které pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství. To znamená, že surovina, použitá ve výrobku, je vyrobená s maximálním možným ohledem k přírodě, při její produkci nebyly použity žádné syntetické chemikálie a hnojiva (tzn. neobsahuje žádná jejich rezidua) a její původ je dohledatelný.

CPK bio – BIO certifikovaná přírodní kosmetika

 

 

CPK bio je vyšším stupněm certifikace. Kosmetické prostředky s obsahem surovin z ekologického zemědělství, které musí splnit nejen podmínky CPK, ale musí obsahovat i bio suroviny v minimálním množství 10 %.

 

 

BDIH - Kontrolovaná přírodní kosmetika

 

 

Od roku 2001 existuje mezinárodně uznávaná ochranná známka (certifikát) BDIH - Kontrolovaná přírodní kosmetika, kterou po splnění přísných kritérií uděluje každému novému přírodnímu kosmetickému produktu mezinárodní institut Ecocontrol, se sídlem v německém Osterode.

 

Naleznete-li na obalu tuto známku, můžete si být jisti, že výrobek:

 1. je vyráběn z nejkvalitnějších surovin z kontrolovaného ekologického zemědělství nebo certifikovaného sběru ve volné přírodě
 2. sběr surovin probíhá šetrným způsobem, aby nedošlo k zatížení životního prostředí
 3. neobsahuje parafín, vazelínu, ani jiné ropné produkty - látky cizí lidskému organismu
 4. obsahuje pouze čisté rostlinné oleje
 5. neobsahuje žádné syntetické konzervační, vonné ani barvicí látky
 6. výrobek ani výchozí suroviny nejsou testovány na zvířatech, nejsou používány suroviny z mrtvých zvířat (zvířecí kolagen, vorvaňovina, tuk z norka apod.)
 7. není povoleno radioaktivního ozáření k zajištění mikrobiální čistoty výrobků

 

Kosmetika netestovaná na zvířatech

 

Žádný výrobek v naší nabídce není testován na zvířatech.
Pokusy na zvířatech (tzv. vivisekce - z latinských slov "vivo" a "sectio", tj. "řezat za živa") bývají širokou veřejností chápány jako nutné zlo, kterému se s ohledem na naši bezpečnost nelze vyhnout.
Zvířata jsou hojně využívána řadou vědních i nevědních oborů, a to i přesto, že nám historie již mnohokrát potvrdila zásadní rozdílnost reakcí člověka a zvířete. Nikdy nelze předem říci, jak se látka otestována na zvířeti zachová v lidském těle.
Pokusy na zvířatech proto nejen, že způsobují utrpení a smrt zvířatům, ale mohou i vážně ohrozit zdraví a život člověka.
Žijeme v moderní době, charakterizované značným technickým pokrokem. Přesto využíváme pokusy na zvířatech, které jsou naprosto zastaralé, nehumánní a nevěrohodné.
Pokusy na zvířatech nelze nazvat vědou. Skutečná věda zde však existuje. Je to věda založená na tzv. alternativních metodách, věda, která nikomu neubližuje, věda, jejíž výsledky jsou přímo aplikovatelné na člověka. Alternativní metody bez použití zvířat využívají technického vybavení současné doby, šetří životy vnímavých tvorů a neohrožují člověka.
Odmítněme proto konečně pokusy na zvířatech a obraťme svou pozornost ke skutečným vědeckým metodám!
Proto chraňte zvířata, přírodu i své zdraví používáním přírodní kosmetiky a ekologických úklidových prostředků!

BIOBAVLNA (organická bavlna)

 

 

 • Biobavlna (organická bavlna) je na dotek měkčí, protože má bavlněná vlákna neporušená chemikáliemi užívanými při běžném pěstování a zpracování bavlny.
 • Biobavlna voní čistěji, protože se při jejím zpracování nepoužívá formaldehyd.
 • Biobavlna je šetrnější k pokožce i z hlediska alergií, protože neobsahuje škodlivé chemikálie.
 • Biobavlna má vyšší stupeň prodyšnosti.

To jsou ale jen některé důvody, proč preferovat výrobky z biobavlny a vyhýbat se bavlně pěstované konvenčním způsobem. Teď si ale řeknete: bavlna - takový příjemný materiál.... Věděli jste však, že: se při pěstování bavlny používá téměř čtvrtina světových pesticidů podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně v rozvojových zemích umírá na otravu pesticidy 20 000 lidí a mnoho z těchto pesticidů se používá právě při pěstování bavlny (viděli jste třeba někdy fotografii rukou farmáře pěstujícího bavlnu konvenčním způsobem?) většina bavlny se pěstuje v rozvojových zemích a množství užívaných pesticidů a chemických hnojiv narušuje úrodnost půdy, což má za následek ještě vyšší spotřebu chemikálií 40% pesticidů používaných při pěstování bavlny WHO klasifikuje jako nebezpečné na pěstování se podílejí i malé děti, kterým hrozí akutní otrava nejvíce nebezpečné pesticidy představují nebezpečí pro zdroje pitné vody nezanedbatelný však je i sociální rozměr, rodiny farmářů pěstujících konvenční bavlnu za směšně nízké ceny se často dostávají do spirály dluhů (potřebují peníze na nákup dalších a dalších pesticidů apod.) a např. v Indii je mezi těmito farmáři závratně vysoký počet sebevražd studie z roku 2004 provedená na univerzitě v Łodzi prokázala, že rezidua nebezpečných pesticidů mohou být detekována i v bavlněném oblečení.

VEGAN

 

 

Veganství je způsob stravování, filozofie a životní styl, odmítající využívání zvířat především pro potravu.
Jako vegetariánství, jehož je přísnější formou, se zříká konzumace masa, také ale i vajec a mléčných výrobků nebo dokonce medu. Mnoho veganů z přesvědčení také nesouhlasí s rybařením, myslivostí, kožešinovým průmyslem, cirkusy či zoo; důsledně brané veganství odmítá používání výrobků z kůže, vlny a hedvábí nebo kosmetiky testované na zvířatech či živočišné složky obsahující.
Toto konání je motivováno etickým přesvědčením, že člověk nemá právo vykořisťovat a poté zabíjet zvířata, respektive je trýznit podmínkami ve velkochovech nebo rybolovem.
Veganství je životní styl, který se snaží, tam kde je to možné a praktické, o vyloučení všech forem zneužívání a krutosti ke zvířatům - pro jídlo, oblečení a další účely. Podporuje rozvoj a využívání alternativ bez krutosti ve prospěch lidí, zvířat a životního prostředí.

FAIRE TRADE – spravedlivý obhod

 

 

Za Faire Trade stojí idea, že vlastním nákupem kupující taky rozhoduje o tom, komu peníze poputují. Je rozdíl jestli si běžné noviny koupíme v oblíbené trafice nebo v nadnárodním supermarketu... Myšlenka Faire Trade - spravedlivého obchodu jde ještě dál, cíleně směřuje k pomoci rozvojovým zemím, konkrétně přímo k výrobcům/pěstitelům, aby poskytla šanci vymanit se z bludného kruhu bídy vlastními silami a žít důstojný život. Výrobky označené značkou Faire Trade jsou samozřejmě přísně kontrolované mezinárodními komisemi.

Deklarované cíle jsou tyto:

 1. Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
 2. Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
 3. Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
 4. Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
 5. Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
 6. Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

 

 

Nákupní košík

Košík
Váš košík je prázdný

Poštovné zdarma od 1500 Kč

Přihlášení


Aktuálně

 
 

Akční nabídka

Zelený jíl sypký 170 g Zentrichova apatyka - Parma
Zelený jíl sypký 170 g Zentrichova apatyka - Parma
194.00 Kč
174.00 Kč
Ušetříte: 20.00 KčGrapefruit 25 ml T11
Grapefruit 25 ml T11
99.00 Kč
79.00 Kč
Ušetříte: 20.00 KčTamaryšek 50 ml P45
Tamaryšek 50 ml P45
135.00 Kč
115.00 Kč
Ušetříte: 20.00 KčNové produkty

Mladý ječmen tbl 120
Mladý ječmen tbl 120
299.00 Kč


Sonnenmacht Bio Mladý ječmen prášek 250 g
Sonnenmacht Bio Mladý ječmen prášek 250 g
599.00 Kč


Červené Vánoce
Červené Vánoce
349.00 Kč


Infusion Passion Fruit & Orange
Infusion Passion Fruit & Orange
149.00 Kč